23.2 C
Vietnam, GF
Chủ Nhật, Tháng Sáu 23, 2024
ADB: Kinh tế Việt Nam ‘vừa lạc quan vừa thận trọng’, đầu tư công là động lực tăng trưởng chính ADB: Kinh tế Việt Nam 'vừa lạc quan vừa thận trọng', đầu tư công là động lực tăng trưởng chính

ADB: Kinh tế Việt Nam ‘vừa lạc quan vừa thận trọng’, đầu tư công là động lực tăng trưởng chính

Các biện pháp tài khóa là then chốt, với đầu tư công là đầu tàu quan trọng của tăng trưởng kinh tế.

ADB: Kinh tế Việt Nam ‘vừa lạc quan vừa thận trọng’, đầu tư công là động lực tăng trưởng chính

Các biện pháp tài khóa là then chốt, với đầu tư công là đầu tàu quan trọng của tăng trưởng kinh tế.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X