30.3 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024
Ấn Độ: Nắng nóng trên 50 độ C, hơn 50 người thiệt mạng, gần 200 người nhập viện điều trị Ấn Độ: Nắng nóng trên 50 độ C, hơn 50 người thiệt mạng, gần 200 người nhập viện điều trị

Ấn Độ: Nắng nóng trên 50 độ C, hơn 50 người thiệt mạng, gần 200 người nhập viện điều trị

Ấn Độ: Nắng nóng trên 50 độ C, hơn 50 người thiệt mạng, gần 200 người nhập viện điều trị

Ấn Độ: Nắng nóng trên 50 độ C, hơn 50 người thiệt mạng, gần 200 người nhập viện điều trị

error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X