Anh hùng Điện Biên Phùng Văn Khầu: Cả đời hiến dâng cho Cách mạng – Tác giả: Nhà báo Bảo Thơ Anh hùng Điện Biên Phùng Văn Khầu: Cả đời hiến dâng cho Cách mạng - Tác giả: Nhà báo Bảo Thơ

Anh hùng Điện Biên Phùng Văn Khầu: Cả đời hiến dâng cho Cách mạng – Tác giả: Nhà báo Bảo Thơ

Anh hùng Điện Biên Phùng Văn Khầu: Cả đời hiến dâng cho Cách mạng – Tác giả: Nhà báo Bảo Thơ

Anh hùng Phùng Văn Khầu và Trung tướng Phùng Khắc Đăng (giữa) tại nhà riêng.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X