BẢN TIN CẬP NHẬT VỀ HIỆN TƯỢNG ENSO VÀ NHẬN ĐỊNH XU THẾ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỪ THÁNG 6 ĐẾN THÁNG 11 NĂM 2022

1. Hiện tượng ENSO

Dự báo ENSO có khả năng tiếp tục duy trì ở trạng thái La Nina từ nay đến các tháng đầu mùa đông năm 2022, xác suất khoảng 55-65%.
2. Bão, áp thấp nhiệt đới và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
Bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) từ tháng 5-7/2022, có khả năng thấp hơn TBNN, sau đó từ tháng 8-11/2022 có xu hướng ở mức xấp xỉ so với TBNN.
Từ nay đến cuối năm 2022, dự báo trên khu vực Biển Đông có khoảng 10-12 cơn bão và ATNĐ, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta khoảng từ 4-6 cơn, thấp hơn đến xấp xỉ so với TBNN (TBNN khoảng từ 12-14 cơn, ảnh hưởng trực tiếp khoảng từ 5-7 cơn). Đề phòng bão xảy ra dồn dập và có cường độ mạnh trong những tháng cuối năm.
Trong các tháng mùa mưa bão, lượng mưa tại Bắc Bộ có xu hướng cao hơn TBNN từ tháng 7-9/2022. Trái lại, tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ lượng mưa có xu hướng thiếu hụt so với TBNN từ tháng 6-9/2022. Từ khoảng tháng 10-11/2022, khu vực ven biển Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ lượng mưa có xu hướng gia tăng. Cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa, lũ dồn dập tại các tỉnh miền Trung trong tháng 10-11/2022. Ngoài ra, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc.
3. Nhiệt độ và nắng nóng
Khu vực Bắc Bộ: Nhiệt độ trung bình tháng 8-9/2022 cao hơn 0,5-1,00C so với TBNN, những tháng khác phổ biến thấp hơn thấp hơn khoảng 0,50C so với TBNN.
Khu vực Trung Bộ: Tháng 6 và tháng 11/2022 thấp hơn khoảng 0,50C so với TBNN; từ tháng 7-10/2022 cao hơn từ 0,5-1,00C so với TBNN, riêng Bắc Trung Bộ trong tháng 7 và tháng 10/2022 phổ biến xấp xỉ so với TBNN.
Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Tháng 6 và tháng 10/2022  nhiệt độ phổ biến xấp xỉ so với TBNN, từ tháng 7-10/2022 cao hơn 0,5-1,00C so với TBNN, Tháng 11/2022 thấp hơn 0-0,50C so với TBNN.
Nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng không gay gắt, không kéo dài như năm 2021. KKL có khả năng hoạt động sớm trong khoảng tháng 10, tháng 11/2022.
4. Lượng mưa
Khu vực Bắc Bộ:
Tháng 6/2022 TLM phổ biến xấp xỉ so với TBNN; từ tháng 7-9/2022, TLM cao hơn 15-30% so với TBNN, riêng tháng 8/2022 cao hơn từ 5-15% so với TBNN. Tháng 10/2022 TLM tại khu vực Tây Bắc thấp hơn 5-15% so với TBNN, tại khu vực Đông Bắc Bộ cao hơn 5-15%, riêng Đồng bằng Bắc Bộ có khả năng cao hơn từ 10-25% so với TBNN. Tháng 11/2022, TLM thấp hơn từ 10-25% so với TBNN cùng thời kỳ.
Khu vực Trung Bộ:
Tháng 6/2022, các tỉnh từ Quảng BìnhKhánh Hòa phổ biến cao hơn từ 10-25% so với TBNN, khu vực khác lượng mưa xấp xỉ với TBNN. Từ tháng 7-8/2022, TLM phổ biến xấp xỉ so với TBNN, riêng khu vực Nghệ An-Quảng Bình thấp hơn từ 10-25% so với TBNN cùng thời kỳ; tháng 9/2022 TLM phổ biến xấp xỉ so với TBNN, riêng các tỉnh Bắc Trung Bộ cao hơn từ 10-20% so với TBNN. Tháng 10/2022, TLM phổ biến cao hơn từ 15-40% so với TBNN. Tháng 11/2022 tại Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn 15-30%, khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ, TLM phổ biến cao hơn từ 15-35% so với TBNN cùng thời kỳ.
Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ:
Tháng 6/2022, TLM tại Tây Nguyên phổ biến xấp xỉ so với TBNN, tại Nam Bộ phổ biến thấp hơn 5-25% so với TBNN. Từ tháng 7-9/2022 TLM phổ biến thấp hơn từ 5-20% so với TBNN. Trong tháng 10 và tháng 11/2021 TLM tại Tây Nguyên phổ biến ở mức cao hơn từ 10-35%, tại Nam Bộ TLM cao hơn từ 5-20% so với TBNN.
5. Thủy văn
– Bắc Bộ:
Đỉnh lũ năm 2022 trên các sông ở Bắc Bộ phổ biến ở mức BĐ1-BĐ2, phổ biến cao hơn năm 2021, riêng các sông suối nhỏ từ BĐ2-BĐ3. Các đợt lũ lớn phổ biến tập trung vào nửa cuối mùa lũ (tháng 8).
Từ nửa cuối tháng 5 đến hết tháng 6, tổng lượng dòng chảy trên sông Đà đến các hồ chứa lớn xấp xỉ TBNN, dòng chảy đến các hồ Thác Bà, Tuyên Quang có khả năng lớn hơn so với TBNN khoảng 10-20%, trên sông Thao tại Yên Bái và trên sông Hồng tại Hà Nội có khả năng ở mức xấp xỉ TBNN, riêng trên sông Lô tại Tuyên Quang có khả năng hụt khoảng 20-30% so với TBNN. Trong các tháng mùa lũ chính vụ, lượng dòng chảy trên các lưu vực sông Bắc Bộ phổ biến thiếu hụt từ 5-15% so với TBNN, thiếu hụt nhiều trên lưu vực sông Thao, hạ lưu sông Lô, riêng thượng lưu sông Gâm ở mức xấp xỉ TBNN. Từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2022, lượng dòng chảy trên các lưu vực sông Bắc Bộ phổ biến thiếu hụt từ 15-20% so với TBNN.
– Trung Bộ, Tây Nguyên:
Nửa cuối tháng 5/2022, trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Bình và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện lũ nhỏ; các sông khác ở Trung Bộ có dao động.
Từ tháng 6 đến tháng 11/2022, trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên xuất hiện các đợt lũ. Đỉnh lũ tại hạ lưu các sông chính ở Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên ở mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2; các sông từ Quảng Bình đến Bình Thuận ở mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3. Trên các sông suối nhỏ, vùng thượng lưu các sông khả năng xuất hiện lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất.
Lưu lượng dòng chảy trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Bắc Tây Nguyên ở mức thấp hơn TBNN cùng kỳ từ 15-40%, có sông thấp hơn trên 50%; riêng một số sông từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa và khu vực nam Tây Nguyên ở mức xấp xỉ và cao hơn TBNN cùng kỳ từ 10-50%.
– Nam Bộ:
Từ tháng 6 đến tháng 10/2022, là thời kỳ mùa lũ trên sông Mê Công và đầu nguồn sông Cửu Long. Đỉnh lũ năm 2022, tại đầu nguồn sông Cửu Long ở mức BĐ1 và trên BĐ1, đỉnh lũ năm khả năng xuất hiện vào khoảng giữa tháng 10, thấp hơn đỉnh lũ TBNN từ 0,3-0,5m.
Tháng 11/2022, mực nước trên sông Mê Công và đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm theo xu thế xuống dần.
6. Hải văn
Từ tháng 6/2022 do có khả năng gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên ở vùng biển ngoài khơi khu vực phía Nam sóng biển có thể đạt 2-3m gây biển động. Vùng ven biển các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cần lưu ý đề phòng sóng lớn kết hợp với nước dâng do ảnh hưởng của bão trong tháng 7-10/2022.
Trong tháng 10 và tháng 11/2022, tại khu vực Nam Bộ sẽ xuất hiện 04 đợt triều ở mức cao: Đợt 1 từ ngày 8-11/10, Đợt 2 từ ngày 26-31/10, Đợt 3 từ ngày 6-12/11 và Đợt 4 từ ngày 23-29/11. Độ cao mực nước tại Vũng Tàu trong các đợt triều cường đều đạt trên 4,0m. Các đợt triều cường trong tháng 11/2022 nếu trùng vào thời kỳ gió mùa Đông Bắc có cường độ mạnh tràn xuống phía Nam, khu vực trũng, thấp ở cửa sông ven biển, vùng ven biển chịu ảnh hưởng của thủy triều tại các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ sẽ có nguy cơ ngập, lụt.

Chi tiết tin

BẢN TIN CẬP NHẬT VỀ HIỆN TƢỢNG ENSO VÀ NHẬN ĐỊNH XU THẾ KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN TỪ THÁNG 6 ĐẾN THÁNG 11 NĂM 2022

     


     

Mã QR Code ủng hộ vansudia.net


BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây