29 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Bài 1: Thiếu nước ở vùng sông nước Con kênh tại thị trấn Trần Văn Thời khô cạn.

Con kênh tại thị trấn Trần Văn Thời khô cạn.

Lực lượng Quân khu 9 mang nước hỗ trợ người dân Cà Mau.

Con kênh tại thị trấn Trần Văn Thời khô cạn.

Lực lượng Quân khu 9 mang nước hỗ trợ người dân Cà Mau.
Bài 1: Thiếu nước ở vùng sông nước
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X