29.1 C
Vietnam, GF
Thứ Năm, Tháng Sáu 20, 2024
Bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế được ghi vào danh mục di sản của UNESCO Bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế được ghi vào danh mục di sản của UNESCO

Bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế được ghi vào danh mục di sản của UNESCO

Đoàn Việt Nam tại Hội nghị.

Bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế được ghi vào danh mục di sản của UNESCO

Đoàn Việt Nam tại Hội nghị.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X