29 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Bảo tồn đồng muối truyền thống Sa Huỳnh gắn với phát triển du lịch cộng đồng Bảo tồn đồng muối truyền thống Sa Huỳnh gắn với phát triển du lịch cộng đồng

Bảo tồn đồng muối truyền thống Sa Huỳnh gắn với phát triển du lịch cộng đồng

Nghề làm muối ở Sa Huỳnh có truyền thống lâu đời (từ thế kỷ 19) nên người dân rất gắn bó và có nhiều kinh nghiệm sản xuất muối.

Bảo tồn đồng muối truyền thống Sa Huỳnh gắn với phát triển du lịch cộng đồng

Nghề làm muối ở Sa Huỳnh có truyền thống lâu đời (từ thế kỷ 19) nên người dân rất gắn bó và có nhiều kinh nghiệm sản xuất muối.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X