23.2 C
Vietnam, GF
Chủ Nhật, Tháng Sáu 23, 2024
Bảo tồn đồng muối truyền thống Sa Huỳnh gắn với phát triển du lịch cộng đồng Nghề làm muối ở Sa Huỳnh có truyền thống lâu đời (từ thế kỷ 19) nên người dân rất gắn bó và có nhiều kinh nghiệm sản xuất muối.

Nghề làm muối ở Sa Huỳnh có truyền thống lâu đời (từ thế kỷ 19) nên người dân rất gắn bó và có nhiều kinh nghiệm sản xuất muối.

Nghề làm muối ở Sa Huỳnh có truyền thống lâu đời (từ thế kỷ 19) nên người dân rất gắn bó và có nhiều kinh nghiệm sản xuất muối.

Nghề làm muối ở Sa Huỳnh có truyền thống lâu đời (từ thế kỷ 19) nên người dân rất gắn bó và có nhiều kinh nghiệm sản xuất muối.

Bảo tồn đồng muối truyền thống Sa Huỳnh gắn với phát triển du lịch cộng đồng
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X