30.3 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024
Bế mạc Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Bế mạc Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Bế mạc Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 18/5/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp phiên bế mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu bế mạc Hội nghị.

Bế mạc Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 9, khóa XIII.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X