29 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Bế mạc Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Phiên bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 9, khóa XIII.

Phiên bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 9, khóa XIII.

Sáng 18/5/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp phiên bế mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu bế mạc Hội nghị.

Phiên bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 9, khóa XIII.

Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 9, khóa XIII.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 9, khóa XIII.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X