30.3 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 17, 2024
Bộ Chính trị kết luận về Quy hoạch Thủ đô: Sông Hồng sẽ là biểu tượng phát triển mới Không gian phát triển sông Hồng sẽ là "biểu tượng phát triển mới" của Thủ đô.

Không gian phát triển sông Hồng sẽ là “biểu tượng phát triển mới” của Thủ đô.

Không gian phát triển sông Hồng sẽ là

Không gian phát triển sông Hồng sẽ là “biểu tượng phát triển mới” của Thủ đô.

Phấn đấu trước năm 2035 hoàn thành xây dựng 14 tuyến đường sắt đô thị
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X