27.1 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 17, 2024
Bộ TT&TT phát hành tem bưu chính kỷ niệm 200 năm hoàn thành kênh Vĩnh Tế Mẫu FDC của bộ tem bưu chính "Kỷ niệm 200 năm hoàn thành kênh Vĩnh Tế (1824 - 2024)".

Mẫu FDC của bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 200 năm hoàn thành kênh Vĩnh Tế (1824 – 2024)”.

Bộ TT&TT phát hành tem bưu chính kỷ niệm 200 năm hoàn thành kênh Vĩnh Tế
Bộ TT&TT phát hành tem bưu chính kỷ niệm 200 năm hoàn thành kênh Vĩnh Tế
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X