23.6 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Bộ TT&TT phát hành tem bưu chính kỷ niệm 200 năm hoàn thành kênh Vĩnh Tế Bộ TT&TT phát hành tem bưu chính kỷ niệm 200 năm hoàn thành kênh Vĩnh Tế

Bộ TT&TT phát hành tem bưu chính kỷ niệm 200 năm hoàn thành kênh Vĩnh Tế

Bộ TT&TT phát hành tem bưu chính kỷ niệm 200 năm hoàn thành kênh Vĩnh Tế

Bộ TT&TT phát hành tem bưu chính kỷ niệm 200 năm hoàn thành kênh Vĩnh Tế

Mẫu FDC của bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 200 năm hoàn thành kênh Vĩnh Tế (1824 – 2024)”.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X