23 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024
Cà Mau: Xuất hiện hơn 590 vị trí sạt lở, sụt lún đất trong mùa khô hạn Cà Mau: Xuất hiện hơn 590 vị trí sạt lở, sụt lún đất trong mùa khô hạn

Cà Mau: Xuất hiện hơn 590 vị trí sạt lở, sụt lún đất trong mùa khô hạn

Cà Mau: Xuất hiện hơn 590 vị trí sạt lở, sụt lún đất trong mùa khô hạn

Cà Mau: Xuất hiện hơn 590 vị trí sạt lở, sụt lún đất trong mùa khô hạn

error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X