30.3 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024
Cả nước sẽ giảm 13 huyện, 624 xã sau sáp nhập đơn vị hành chính Cả nước sẽ giảm 13 huyện, 624 xã sau sáp nhập đơn vị hành chính

Cả nước sẽ giảm 13 huyện, 624 xã sau sáp nhập đơn vị hành chính

Cả nước sẽ giảm 13 huyện, 624 xã sau sáp nhập đơn vị hành chính

Cả nước sẽ giảm 13 huyện, 624 xã sau sáp nhập đơn vị hành chính

error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X