30.3 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024
Cận cảnh Bảo vật Quốc gia Bộ chân đèn và lư hương gốm men thời Mạc Lư hương gốm men thời Mạc với minh văn 27 dòng chữ Hán ở đế.

Lư hương gốm men thời Mạc với minh văn 27 dòng chữ Hán ở đế.

Chân đèn là hiện vật độc bản thời Mạc còn nguyên vẹn.

Lư hương gốm men thời Mạc với minh văn 27 dòng chữ Hán ở đế.

Chân đèn là hiện vật độc bản thời Mạc còn nguyên vẹn.
Cận cảnh Bảo vật Quốc gia Bộ chân đèn và lư hương gốm men thời Mạc
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X