Canada trước nguy cơ tiếp tục trải qua mùa cháy rừng ‘thảm khốc’ Khói bốc lên từ đám cháy rừng tại Keremeos, British Columbia, Canada, ngày 18/8/2023.

Khói bốc lên từ đám cháy rừng tại Keremeos, British Columbia, Canada, ngày 18/8/2023.

Khói bốc lên từ đám cháy rừng tại Keremeos, British Columbia, Canada, ngày 18/8/2023.

Khói bốc lên từ đám cháy rừng tại Keremeos, British Columbia, Canada, ngày 18/8/2023.

Canada trước nguy cơ tiếp tục trải qua mùa cháy rừng ‘thảm khốc’
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X