23 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024
Cấp thiết bảo tồn con đường cổ nghìn năm tuổi tại Khu đền tháp Mỹ Sơn Cấp thiết bảo tồn con đường cổ nghìn năm tuổi tại Khu đền tháp Mỹ Sơn

Cấp thiết bảo tồn con đường cổ nghìn năm tuổi tại Khu đền tháp Mỹ Sơn

Cấp thiết bảo tồn con đường cổ nghìn năm tuổi tại Khu đền tháp Mỹ Sơn

Cấp thiết bảo tồn con đường cổ nghìn năm tuổi tại Khu đền tháp Mỹ Sơn

Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn đang xây dựng phương án bảo vệ hiện vật được tìm thấy trong quá trình khảo cổ.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X