29 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Cấp thiết bảo tồn con đường cổ nghìn năm tuổi tại Khu đền tháp Mỹ Sơn Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn đang xây dựng phương án bảo vệ hiện vật được tìm thấy trong quá trình khảo cổ.

Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn đang xây dựng phương án bảo vệ hiện vật được tìm thấy trong quá trình khảo cổ.

Cấp thiết bảo tồn con đường cổ nghìn năm tuổi tại Khu đền tháp Mỹ Sơn

Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn đang xây dựng phương án bảo vệ hiện vật được tìm thấy trong quá trình khảo cổ.

Cấp thiết bảo tồn con đường cổ nghìn năm tuổi tại Khu đền tháp Mỹ Sơn
Các nhà khảo cổ đã lật tung khoảng 220m² đất để thăm dò, khai quật, khảo cổ.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X