23.6 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Chiến dịch Điện Biên Phủ: Địch phản kích ác liệt, ta giữ vững trận địa Công tác dân vận trong chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 đã vận động được hơn 2 vạn dân công xe thồ ngày đêm vận chuyển lương thực, đạn dược lên mặt trận.

Công tác dân vận trong chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 đã vận động được hơn 2 vạn dân công xe thồ ngày đêm vận chuyển lương thực, đạn dược lên mặt trận.

Các chiến sỹ pháo binh của ta đang tích cực chuẩn bị cho giờ nổ súng.

Công tác dân vận trong chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 đã vận động được hơn 2 vạn dân công xe thồ ngày đêm vận chuyển lương thực, đạn dược lên mặt trận.

Các chiến sỹ pháo binh của ta đang tích cực chuẩn bị cho giờ nổ súng.
Chiến dịch Điện Biên Phủ: Địch phản kích ác liệt, ta giữ vững trận địa
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X