29 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Chiến thắng Điện Biên Phủ – Mốc son chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Chiến thắng Điện Biên Phủ - Mốc son chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc

Chiến thắng Điện Biên Phủ – Mốc son chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, phát biểu Khai mạc Hội thảo.

Chiến thắng Điện Biên Phủ – Mốc son chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, phát biểu Khai mạc Hội thảo.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu tại Hội thảo.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X