23.6 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Chiến thắng Điện Biên Phủ: Thắng lợi của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam Đại tướng Võ Nguyên Giáp trao lá cờ 'Quyết chiến-Quyết thắng' của Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng các đơn vị lập công. Thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ đã khẳng định sự trưởng thành vượt bậc của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trao lá cờ ‘Quyết chiến-Quyết thắng’ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng các đơn vị lập công. Thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ đã khẳng định sự trưởng thành vượt bậc của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Bộ đội ta vượt qua cầu Mường Thanh, tấn công vào Sở Chỉ huy Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, chiều 7/5/1954.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trao lá cờ ‘Quyết chiến-Quyết thắng’ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng các đơn vị lập công. Thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ đã khẳng định sự trưởng thành vượt bậc của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát biểu tại Lễ mừng chiến thắng ngay tại mặt trận Điện Biên Phủ.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X