29 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024

Nv pvk tại Bảo tàng pháo binh

Nv pvk và cháu ruột liệt sĩ Trần Can cùng các nhà văn QĐ

Nv pvk tại Bảo tàng pháo binh

Tác phẩm Anh bộ đội cụ Hồ với nhân dân Tây Bắc, sơn dầu 1998 của Mai Văn Hiến
Nv Pvk tại Bảo tàng Điện Biên
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X