Chiến thắng Điện Biên Phủ từ cội nguồn văn hóa và trí tuệ Việt Nam – Bút ký của nhà văn Phùng Văn Khai Tác phẩm Anh bộ đội cụ Hồ với nhân dân Tây Bắc, sơn dầu 1998 của Mai Văn Hiến

Tác phẩm Anh bộ đội cụ Hồ với nhân dân Tây Bắc, sơn dầu 1998 của Mai Văn Hiến

Nv pvk và cháu ruột liệt sĩ Trần Can cùng các nhà văn QĐ

Tác phẩm Anh bộ đội cụ Hồ với nhân dân Tây Bắc, sơn dầu 1998 của Mai Văn Hiến

Nv pvk và cháu ruột liệt sĩ Trần Can cùng các nhà văn QĐ
Nv pvk tại Bảo tàng pháo binh
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X