29 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, 3 thuyền viên tử vong Tàu cá đang hoạt động tại khu vực xảy ra tai nạn chìm sà lan LA-06883 hỗ trợ tìm kiếm thuyền viên.

Tàu cá đang hoạt động tại khu vực xảy ra tai nạn chìm sà lan LA-06883 hỗ trợ tìm kiếm thuyền viên.

Chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, 3 thuyền viên tử vong
Chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, 3 thuyền viên tử vong
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X