Chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, 3 thuyền viên tử vong Chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, 3 thuyền viên tử vong

Chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, 3 thuyền viên tử vong

Chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, 3 thuyền viên tử vong

Chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, 3 thuyền viên tử vong

Tàu cá đang hoạt động tại khu vực xảy ra tai nạn chìm sà lan LA-06883 hỗ trợ tìm kiếm thuyền viên.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X