23.3 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Chín người thương vong, gần 7.000 ngôi nhà sập đổ và hư hỏng do giông lốc Chín người thương vong, gần 7.000 ngôi nhà sập đổ và hư hỏng do giông lốc

Chín người thương vong, gần 7.000 ngôi nhà sập đổ và hư hỏng do giông lốc

Chín người thương vong, gần 7.000 ngôi nhà sập đổ và hư hỏng do giông lốc

Chín người thương vong, gần 7.000 ngôi nhà sập đổ và hư hỏng do giông lốc

error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X