27.1 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 17, 2024
Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước

Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước phát biểu.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước phát biểu.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước phát biểu.
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước phát biểu.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X