23 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024
Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân Trung tướng Nguyễn văn Hiền, Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân đón Chủ tịch nước Tô Lâm.

Trung tướng Nguyễn văn Hiền, Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân đón Chủ tịch nước Tô Lâm.

Trung tướng Nguyễn văn Hiền, Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân đón Chủ tịch nước Tô Lâm.

Trung tướng Nguyễn văn Hiền, Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân đón Chủ tịch nước Tô Lâm.

Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X