Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo.

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Quân chủng Hải quân đón Chủ tịch nước Tô Lâm.

Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo.

Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo.
Chủ tịch nước Tô Lâm trồng cây lưu niệm tại Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X