23.2 C
Vietnam, GF
Chủ Nhật, Tháng Sáu 23, 2024
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ các nước Liên minh châu Âu Chủ tịch nước Tô Lâm với Đại sứ, Đại biện các nước Liên minh châu Âu tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Tô Lâm với Đại sứ, Đại biện các nước Liên minh châu Âu tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Tô Lâm với Đại sứ, Đại biện các nước Liên minh châu Âu tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Tô Lâm với Đại sứ, Đại biện các nước Liên minh châu Âu tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Tô Lâm với Đại sứ, Đại biện các nước Liên minh châu Âu tại Việt Nam.
Chủ tịch nước Tô Lâm với Đại sứ, Đại biện các nước Liên minh châu Âu tại Việt Nam.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X