30.3 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 17, 2024
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ các nước Liên minh châu Âu Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi tiếp Đại sứ các nước Liên minh châu Âu.

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi tiếp Đại sứ các nước Liên minh châu Âu.

Chủ tịch nước Tô Lâm với Đại sứ, Đại biện các nước Liên minh châu Âu tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi tiếp Đại sứ các nước Liên minh châu Âu.

Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ các nước Liên minh châu Âu
Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi tiếp.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X