23.3 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nhân dân xóm Pác Bó nhân chuyến thăm Cao Bằng Chủ tịch nước Tô Lâm nghe nhân dân xóm Pác Bó biểu diễn nhạc cụ dân tộc.

Chủ tịch nước Tô Lâm nghe nhân dân xóm Pác Bó biểu diễn nhạc cụ dân tộc.

Chủ tịch nước Tô Lâm với nhân dân xóm Pác Bó.

Chủ tịch nước Tô Lâm nghe nhân dân xóm Pác Bó biểu diễn nhạc cụ dân tộc.

Chủ tịch nước Tô Lâm ân cần thăm hỏi nhân dân xóm Pác Bó.
Chủ tịch nước Tô Lâm nghe nhân dân xóm Pác Bó biểu diễn hát Then, đàn Tính.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X