29 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X