27.1 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 17, 2024
Chủ tịch Quốc hội thăm Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Tập đoàn Huawei Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Tập đoàn Huawei.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Tập đoàn Huawei.

Chủ tịch Hội đồng Tập đoàn đoàn Huawei Lương Hoa đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Tập đoàn Huawei.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Tập đoàn Huawei.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam làm việc với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Tập đoàn Huawei.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X