23 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024
Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn đại biểu Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đồng Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật-Việt Masayuki Hyodo.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đồng Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật-Việt Masayuki Hyodo.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đồng Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật-Việt Masayoshi Fujimoto.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đồng Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật-Việt Masayuki Hyodo.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đồng Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật-Việt Masayoshi Fujimoto.
Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn đại biểu Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X