Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho.

Sáng 25/3/2024, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho.

Sáng 25/3/2024, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho thăm chính thức Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho. (
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X