27.1 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 17, 2024
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đoàn Đại biểu Thượng viện Hoa Kỳ Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các thành viên Tiểu ban về các mối đe dọa mới nổi của Ủy ban Quân vụ thuộc Thượng viện Hoa Kỳ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các thành viên Tiểu ban về các mối đe dọa mới nổi của Ủy ban Quân vụ thuộc Thượng viện Hoa Kỳ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các thành viên Tiểu ban về các mối đe dọa mới nổi của Ủy ban Quân vụ thuộc Thượng viện Hoa Kỳ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các thành viên Tiểu ban về các mối đe dọa mới nổi của Ủy ban Quân vụ thuộc Thượng viện Hoa Kỳ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đoàn Đại biểu Thượng viện Hoa Kỳ
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X