29 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Thành công từ quản trị biến động Ông Lê Mạnh Hùng thị sát khu vực thi công chân đế điện gió ngoài khơi của PTSC.

Ông Lê Mạnh Hùng thị sát khu vực thi công chân đế điện gió ngoài khơi của PTSC.

Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Thành công từ quản trị biến động
Thông qua các buổi giao ban với lãnh đạo các đơn vị thành viên, công tác “Quản trị biến động” đã được quán triệt triển khai hiệu quả, đồng bộ trong toàn Tập đoàn.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X