Chùm thơ ngắn Phùng Văn Khai Nhà văn Phùng Văn Khai (bìa trái) và nhà thơ Việt Dũng

Nhà văn Phùng Văn Khai (bìa trái) và nhà thơ Việt Dũng

Nhà văn Phùng Văn Khai (bìa trái) và nhà thơ Việt Dũng

Nhà văn Phùng Văn Khai (bìa trái) và nhà thơ Việt Dũng

Nhà văn Phùng Văn Khai (bìa phải)  và ca sĩ Đức Hiểu
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X