23.4 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024

Anh hùng Điện Biên Phùng Văn Khầu

anh hùng Điện Biên Phùng Văn Khầu (mặc quân phục) tại Ban liên lạc họ Phùng Việt Nam

Anh hùng Điện Biên Phùng Văn Khầu

Anh hùng Điện Biên Phùng Văn Khầu (bìa phải) và nhà văn Phùng Văn Khai
Anh hùng Phùng Văn Khầu trao tặng giải thưởng cho các cháu họ Phùng tại Văn Miếu
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X