Chùm thơ Phùng Văn Khai về anh hùng Điện Biên Phùng Văn Khầu Anh hùng Điện Biên Phùng Văn Khầu (bìa phải) và nhà văn Phùng Văn Khai

Anh hùng Điện Biên Phùng Văn Khầu (bìa phải) và nhà văn Phùng Văn Khai

anh hùng Điện Biên Phùng Văn Khầu (mặc quân phục) tại Ban liên lạc họ Phùng Việt Nam

Anh hùng Điện Biên Phùng Văn Khầu (bìa phải) và nhà văn Phùng Văn Khai

anh hùng Điện Biên Phùng Văn Khầu (mặc quân phục) tại Ban liên lạc họ Phùng Việt Nam
Anh hùng Điện Biên Phùng Văn Khầu
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X