23.3 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Xuân Diệu : Chúng ta nay trong cuộc thế ao tù – Nhà văn Vu Gia Nhà văn Vu Gia tại bàn thờ Xuân Diệu ở Gò Bồi, Bình Định.

Nhà văn Vu Gia tại bàn thờ Xuân Diệu ở Gò Bồi, Bình Định.

Nhà văn Vu Gia

UÂN DIỆU
CHÚNG TA NAY TRONG CUỘC THẾ AO TÙ
Nhà văn Vu Gia

Theo tổng kết của các nhà nghiên cứu, sưu tầm sau này, thì sinh thời, Xuân Diệu được xuất bản 15 tập thơ: 1- Thơ thơ (1938), 2- Gửi hương cho gió (1945), 3- Ngọn quốc kỳ (1945), 4- Hội nghị non sông (1946), 5- Dưới sao vàng (1949), 6- Sáng (1953), 7- Mẹ con (1954), 8- Ngôi sao (1955), 9- Riêng chung (1960), 10- Mũi Cà Mau – Cầm tay (1962), 11- Một khối hồng (1964), 12- Hai đợt sóng (1967), 13- Tôi giàu đôi mắt (1970), 14- Hồn tôi đôi cánh (1976), 15- Thanh ca (1982).

Sau ngày Xuân Diệu qua đời, một số người cho biết ông còn mấy trăm bài thơ tình chưa in báo, chưa in sách. Cụ thể, Huy Cận thông tin: “khi ra đi anh để lại cho chúng ta ngót 400 bài thơ tình chưa đăng báo, chưa xuất bản, 400 bài còn trinh” [72, 232]. Ngô Văn Phú viết: “Di sản thơ tình của ông lên tới 450 bài” [119, 248]. Mã Giang Lân cho hay: “Chỉ tính riêng sau Cách mạng, thơ tình của ông đã có đến năm trăm bài” [109, 119]. Theo Hà Minh Đức thì Xuân Diệu “viết thơ tình với một khiếu năng và tài năng đặc biệt. Khác với một số nhà thơ viết thơ tình bằng chính cuộc đời riêng của mình, Xuân Diệu viết thơ tình cho mình, nhưng đúng hơn là cho tuổi trẻ và cho cuộc đời. 522 bài thơ đã viết và đã in được 428 bài thơ tình, con số khổng lồ ấy đã nói lên bao xúc động trong trái tim yêu đương của Xuân Diệu” [51, 108-109] … Với số liệu Hà Minh Đức cung cấp cho bạn đọc, thì thơ tình của Xuân Diệu còn 94 bài chưa in. Trước đó, Hà Minh Đức thông báo con số hoành tráng hơn: “Sáu bảy trăm bài thơ tình, con số khổng lồ ấy đã nói lên bao xúc động trong trái tim yêu đương của Xuân Diệu” [276, 133]. Tin ai? Không biết! Số thơ tình của Xuân Diệu chưa in còn được mấy bài? Không biết! Tôi chỉ biết qua thực tế 15 tập thơ của Xuân Diệu, ngoài 2 trường ca Ngọn quốc kỳ và Hội nghị non sông, Xuân Diệu được in vào sách cả thảy 547 bài thơ (tính chi li thì 550 bài, vì Thơ bát cú là chùm thơ có 4 bài, viết vào 4 thời điểm khác nhau, được đánh số từ 1 đến 4). Toàn tập Xuân Diệu không có in những di cảo thơ tình của ông, nên tôi cũng không biết thực hư ra sao. Có những bài nổi tiếng được nhiều người nhắc đến đã được đưa vào Tuyển tập, như Thơ duyên, Hoa đêm, Hy Mã Lạp Sơn,… tôi cũng không thấy trong “Toàn tập”.

Bàn thờ Xuân Diệu và vợ chồng Huy Cận tại nhà riêng ở Hà Nội
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X