23 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024
‘Chuyện phố’ – một tự sự văn chương về đô thị đương đại Dù có tính chất học thuật cao nhưng tọa đàm khoa học “Chuyện phố - một tự sự về đô thị đương đại” lại được diễn ra trong không khí thân tình, ấm áp.

Dù có tính chất học thuật cao nhưng tọa đàm khoa học “Chuyện phố – một tự sự về đô thị đương đại” lại được diễn ra trong không khí thân tình, ấm áp.

Dù có tính chất học thuật cao nhưng tọa đàm khoa học “Chuyện phố - một tự sự về đô thị đương đại” lại được diễn ra trong không khí thân tình, ấm áp.

Dù có tính chất học thuật cao nhưng tọa đàm khoa học “Chuyện phố – một tự sự về đô thị đương đại” lại được diễn ra trong không khí thân tình, ấm áp.

Tác giả Phạm Quang Long chia sẻ về góc nhìn của ông trong tác phẩm.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X