23.6 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Có một mùa lau vàng lóa sông Hồng (Đọc thơ Phùng Văn Khai) – Tác giả: Vũ Thảo Ngọc Có một mùa lau vàng lóa sông Hồng (Đọc thơ Phùng Văn Khai) - Tác giả: Vũ Thảo Ngọc

Có một mùa lau vàng lóa sông Hồng (Đọc thơ Phùng Văn Khai) – Tác giả: Vũ Thảo Ngọc

Có một mùa lau vàng lóa sông Hồng (Đọc thơ Phùng Văn Khai) - Tác giả: Vũ Thảo Ngọc

Có một mùa lau vàng lóa sông Hồng (Đọc thơ Phùng Văn Khai) – Tác giả: Vũ Thảo Ngọc

Nv Vũ Thảo Ngọc (bìa phải) cùng các bạn văn Khoá 6 Nguyễn Du 2
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X