24.4 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Cô Tô – Viên ngọc giữa biển trời Đông Bắc Đoàn đại biểu huyện đảo Cô Tô báo công dâng Bác, nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập huyện Cô Tô (23/3/1994 - 23/3/2024)

Đoàn đại biểu huyện đảo Cô Tô báo công dâng Bác, nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập huyện Cô Tô (23/3/1994 – 23/3/2024)

Những cán bộ đầu tiên ra Cô Tô tham gia xây dựng huyện đảo vào những ngày đầu thành lập huyện Cô Tô (1994)

Đoàn đại biểu huyện đảo Cô Tô báo công dâng Bác, nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập huyện Cô Tô (23/3/1994 – 23/3/2024)

Cô Tô – Viên ngọc giữa biển trời Đông Bắc
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X