30.3 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 17, 2024
Cô Tô – Viên ngọc giữa biển trời Đông Bắc Những cán bộ đầu tiên ra Cô Tô tham gia xây dựng huyện đảo vào những ngày đầu thành lập huyện Cô Tô (1994)

Những cán bộ đầu tiên ra Cô Tô tham gia xây dựng huyện đảo vào những ngày đầu thành lập huyện Cô Tô (1994)

Những cán bộ đầu tiên ra Cô Tô tham gia xây dựng huyện đảo vào những ngày đầu thành lập huyện Cô Tô (1994)

Những cán bộ đầu tiên ra Cô Tô tham gia xây dựng huyện đảo vào những ngày đầu thành lập huyện Cô Tô (1994)

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và hình ảnh về đảo Cô Tô năm 1994
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X