23.6 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Công bố Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản 2021-2030 Hội nghị công bố Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030

Hội nghị công bố Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030

Công bố Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản 2021-2030

Hội nghị công bố Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030

Công bố Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản 2021-2030
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X