29 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Công bố Quy hoạch vùng trung du và miền núi phía bắc Hội nghị Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía bắc lần thứ 3

Hội nghị Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía bắc lần thứ 3

Hội nghị Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía bắc lần thứ 3

Hội nghị Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía bắc lần thứ 3

Công bố Quy hoạch vùng trung du và miền núi phía bắc
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X