30.3 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024
Công bố thành lập thành phố Gò Công trực thuộc tỉnh Tiền Giang Đồng chí Võ Văn Bình (thứ hai, từ phải sang), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang trao quyết định thành lập Đảng bộ thành phố Gò Công cho lãnh đạo thành phố Gò Công.

Đồng chí Võ Văn Bình (thứ hai, từ phải sang), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang trao quyết định thành lập Đảng bộ thành phố Gò Công cho lãnh đạo thành phố Gò Công.

Đồng chí Võ Văn Bình (thứ hai, từ phải sang), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang trao quyết định thành lập Đảng bộ thành phố Gò Công cho lãnh đạo thành phố Gò Công.

Đồng chí Võ Văn Bình (thứ hai, từ phải sang), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang trao quyết định thành lập Đảng bộ thành phố Gò Công cho lãnh đạo thành phố Gò Công.

Công bố thành lập thành phố Gò Công trực thuộc tỉnh Tiền Giang
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X